Česky Polsky

Legionářská nemoc

Legionářská nemoc je vážné onemocnění plic, které často postihne i další orgány. První popis této choroby proběhl v roce 1976 ve Filadelfii. V tom roce se konalo velké setkání vojenských veteránů, kteří byli na místě infikování z hotelové klimatizace. Po krátké době se u většiny legionářů začal náhle objevovat těžký zápal plic. Vzhledem k onemocnění mnoha lidí na stejném místě lékaři začali hledat příčinu nemoci.

Nakonec byla v klimatizaci hotelu objevena nová bakterie, která byla pojmenována Legionella pneumophila. Nemoc, kterou bakterie způsobuje pojmenovali jako nemoc legionářskou. 

Vhodné prostředí pro legionellu je horká voda s teplotou mezi 30 – 40°C. K infekcí dochází při při vdechnutí vodního aerosolu, miniaturních kapek, které jsou legionellou infikovány, zřídka také požitím kontaminované vody. Legionella pneumophila je považována za patogen dýchacích cest způsobující projevy jsou obdobné jako u zápalu plic. Objevuje se v menších epidemiích. Nejčastější příčinou je malá hygienická zabezpečenost vodních zařízení.

Jaké podmínky příspívají ke kontaminaci teplovodních rozvodů legionellou?

  • teplota vody 20-45°C
  • úsady ve vodovodních rozvodech
  • slepá ramena, dlouhodobě nepoužívané výtoky
  • nedostatečná cirkulace teplé vody v rozvodech

 


Designed by: Bbacklinksindexer.com | Thanks to Mens Wallets, embedded systems testing and backlinks