Česky Polsky

Úprava vody

V dnešní době již existuje řada řešení jak se bakterie zbavit. Obecně bychom mohli opatření proti legionelle v systémech s teplou vodou (TUV) rozdělit na dva body a to primární a sekundární opatření.

Primární opatření proti výskytu Legionelly:

 • Důležitá je tepelná izolace potrubí se studenou vodou proti případné možnosti ohřátí od vody teplé, nebo jiných tepelných zdrojů.
 • Udržovat teplotu vody v teplovodním okruhu v rozmezí 50-55°C.
 • Zajistit řádnou cirkulaci vody v okruhu. Souvisí s udržením ideální teploty v celém okruhu.
 • Pokud možno odstranit, slepá ramena a nepoužívané výtoky.
 • Odstranit a zabránit tvorbě nových úsad v potrubí a ostatních technologiích ohřevu vody.

Možná sekundární opatření proti výskytu Legionelly:

 • Periodická dezinfekce potrubí teplé vody (TUV) vysokou dávkou chloru (až 15 mg/l)
 • Periodická desinfekce potrubí teplé vody (TUV), které se provádí dávkováním chlordioxidu (ClO2)
 • Přehřátí vody a celého systému na vyšší teplotu 70 – 80oC.
 • Chemické čištění a dezinfekce perlátorů a sprchových hlavic u uživatelů.
 • Komplexní úprava teplé užitkové vody např. zařízením EuroCleanKEUV TV nebo LV

Kompaktní úpravna vody prováděná elektrolyticky sníží riziko legionelly několika způsoby:

 • Přivádí vodu do vápeno – uhličitanové rovnováhy, čímž zamezuje tvorbě usazenin.
 • Starší usazeniny na vnitřních stěnách potrubí se postupně rozpouští.
 • Probíhá elektrolytická oxidace, který působí navolný chlor a ten vodu desinfikuje.
 • Odstraní z vody veškeré železo i koloidní nerozpuštěné látky, které způsobují zvýšený zákal a barvu vody.

Máte-li zájem o další informace, napište nám

Designed by: Bbacklinksindexer.com | Thanks to Mens Wallets, embedded systems testing and backlinks