Archiv autora: Legionella

Legionella v Praze

,

Legionella se objevuje nepravidelně na různých místech po celém svět a samozřejmě i u nás v ČR. Legionella Pneumophila je nebezpečná bakterie, která může slabší jedince až zabít. Naposledy se  v Praze objevila na Opatově v panelovém domě v Lečkově ulici.

spirala

Tvrdá voda

,

TVRDOST VODY je způsobena rozpuštěnými vápenatými a hořečnatými solemi. Tvrdost může být rozdělena na několik druhů.

klimatizace

Nemoc z klimatizace

,

Nemoci z klimatizace jsou v době kdy je toto zařízení v budovách, v automobilech, ale i v domácnostech, poměrně časté. Obecně platí, že rozdíl teplot, který je tělo ještě schopné „tolerovat“ je pět stupňů celsia. Pokud je rozdíl teplot mezi například horkým venkem rozpáleným sluncem a klimatizovaným autem větší než pět stupňů, tělo dle lékařů nebude na přechod mezi těmito prostředími schopné adekvátně reagovat. Bohužel toto pravidlo málokdo dodržuje.

legionella

Jak na Legionellu v provozech

,

Legionella pneumophila je bakterie, která žije a množí se ve vodním prostředí při optimální teplotě 25 – 50oC. Obvykle žije v tzv. mrtvých koutech koutech potrubí nebo pod úsadami na vnitřních stěnách potrubí nebo zásobníků, které se vytváří z oxidů železa a vodního kamene.

bacteria legionella

Řešení Legionelly pro oběhy teplé užitkové vody (TUV)

,

Legionella pneumophila (Legionella) žije ve vodním prostředí. Optimální teplota pro její přežití a rozvoj je přibližně 25 – 50 ° C. Podporu růstu této ale i jiných bakterií způsobuje stojatá voda, různé části slepých uliček, radiátory apod. Buňky bakterie se přemisťují v miniaturních kapkách vody o vhodné teplotě. Kapky mohou být úplně miniaturní, takže se dostanou všude – sprchy, vany,vířivky,… Pokud se dostanou k lidem, kteří mají oslabenou imunitu (starší nebo nemocní lidé, pooperační,..), je zde vysoké riziko infekce a hrozí onemocnění legionářskou nemocí neboli legionelózou.

pontiatická horečka

Co je pontiacká horečka?

,

Pontiacká horečka je mírnější projev nákazy bakteriií Legionellou. Při pontiacké horečce dochází k podobným projevům jako při chřipce. Provází vás horečka, nepříjemné bolesti hlavy, jste malátní, bolí vás svalstvo, ale nejsou zde známky zápalu plic. Zkrátka je vám celkově na nic. Příznaky pontiacké horečky většinou naštěstí odejdou zhruba za 3-6 dní.

legislativa

Legislativa ve vztahu ke kvalitě teplé vody

,

ČSN 060320 Ohřívání užitkové vody – Navrhování a projektování, vydaná v březnu 1998 nestanovuje požadavky na jakost teplé vody a jen uvádí, že ji lze připravit ohřevem pouze pitné vody.V době od 1. 1. 1991 do 1. 11. 2001 byla v platnosti ČSN 757111 Pitná voda, která stanovila mezní hodnoty pH pitné vody v rozmezí 6 až 8 a mezní hodnotu obsahu železa na 0,3 mg/l. Naproti tomu norma nestanovila mezní hodnotu obsahu fosforečnanů ani požadavek na mezní obsah volného resp. agresivního kysličníku uhličitého.

kapky

Spotřeba teplé vody a její vliv na kvalitu

,

Potřeba teplé vody o teplotě 55°C na osobu a den v bytovém objektu je uvedena v tabulce č. 4 informativní přílohy C normy ČSN 060320 Ohřívání užitkové vody – Navrhování a projektování, vydané v březnu 1998. Tato průměrná návrhová hodnota činí 82 litrů na osobu a den tj. celková potřeba teplé vody o teplotě 40°C pro mytí, koupání, praní, umývání a úklid činí cca 125 litrů na osobu a den tj. cca 46 m3 na osobu za rok.

1 8 9 10