Covid a bezpečnost vodovodních instalací ve školách

,

Omezení související s pandemií narušují standardní fungování škol a jsou výzvou při udržování kvality vody v potrubních systémech. Vodovodní odstávky vytvářejí příznivé podmínky pro rozvoj mikrobiologických rizik. Voda stagnuje a množí se v ní bakterie. Lze tomu však předejít přijetím vhodných opatření.

Zanedbané rozvody v budovách škol mohou být příčinou bakteriálních onemocnění. V budovách jako jsou školy to může být obzvlášť problém. Studenti i učitelé zde totiž tráví velice mnoho času. Používají školní toalety a koupelny. Vodovody často ústí přímo i do jednotlivých tříd.

Zdravotním rizikům se lze vyhnout včasnou identifikací rizik a zavedením vhodných preventivních opatření. Bohužel ne každý si to uvědomuje.

Kdo je zodpovědný za bezpečnost vodovodních instalací ve škole?

Stav vodovodních systémů ve školách i v dalších veřejných institucích bývá mnohdy podceňován. Problém spočívá i v tom, že může nastávat zmatek v tom, kdo je za kvalitu vody odpovědný. Dodavatel vody totiž za kvalitu vody odpovídá jen do odběrného místa, což bývá hlavní ventil za vodoměrem. Péče o stav vnitřních rozvodů spočívá na správci či majiteli objektu. Může se tedy jednat například o ředitele. Ten často ale není s touto problematikou příliš obeznámen. Znalost a dodržování pokynů pro udržení kvality pitné vody je přitom zásadní i pro zdravotní nezávadnost celého zařízení.

Bezpieczeństwo instalacji wodnych w szkołach

Parametry vody – studená a teplá užitková voda

Požadavky na pitnou vodu jsou stanoveny vyhláškou č. 252/2004 Sb.

Zákon specifikuje limity parametrů a bakterií přítomných ve studené vodě a specifikuje i požadavky na teplou vodu, které se zaměřují zejména na obsah bakterií Legionella.

Vyhláška podrobně specifikuje parametry přípustné koncentrace škodlivých látek ve vodě, dále její barvu, zákal, obsah bakterií a organického uhlíku a také její chuť a vůni.

Zajištění zdravotně nezávadné vody

V případě odstávek vody již nemusí stačit běžná prevence. Ve stagnující vodě se bakterie přemnoží v podstatě vždy. Vodu samozřejmě odtočte, ale i to může být po delší odstávce málo. V potrubí se množí biofilmy, ve kterých bakterie přežívají dál.

Vhodnou metodou prevence infekcí a účinným a okamžitým řešením aktuálních problémů je dezinfekce vody. V případě dlouhé odstávky a rapidnímu nárůstu biofilmů nestačí však tepelné přehřátí rozvodů a často ani chlorace. Chlor totiž nevyniká dobrou schopností pronikat právě do biofilmů.

Doporučujeme instalaci generátoru chlordioxidu. Zařízení umožňuje trvalou dezinfekci pitné vody a teplé užitkové vody automatickým dávkováním a zaváděním oxidu chloričitého do vodovodního systému. Výsledkem je voda s odpovídajícími mikrobiologickými parametry a bezpečností žáků a učitelů využívajících vodovodní systém školy. Podobná zařízení lze vypůjčit i na krátkodobou šokovou dezinfekci systému.

Zanechte komentář

Váš email nebude zveřejněn. Povinné pole jsou označené *