Jak na Legionellu v provozech

,

Legionella pneumophila je bakterie, která žije a množí se ve vodním prostředí při optimální teplotě 25 – 50oC. Obvykle žije v tzv. mrtvých koutech koutech potrubí nebo pod úsadami na vnitřních stěnách potrubí nebo zásobníků, které se vytváří z oxidů železa a vodního kamene.

Nebezpečím pro člověka je vdechnutí aerosolu kontaminované vody např. při sprchování. Má-li člověk oslabený imunitní systém (staří a nemocní lidé, pooperační stav atd.), dojde po vniku bakterie do organismu k rychlému rozvoji zánětu plic, který může končit i smrtí.

Opatření proti rozvoji baktérií typu Legionella v systémech TUV lze rozdělit na primární a sekundární.

Doporučená primární opatření:

 • Dostatečná tepelná izolace potrubí studené vody proti oteplení a to zejména tehdy, je-li vedeno souběžně s potrubím TUV nebo umístěno v blízkosti zdroje tepla
 • Dostatečná tepelná izolace potrubí TUV proti ochlazení a sálání tepla směrem k potrubí studené vody
 • Dostatečná cirkulace TUV s vyloučením tzv. mrtvých koutů potrubí a s tím, že výtokové armatury budou ve vzdálenosti max. 1,5 až3 metryod stoupačky
 • Pravidelné odkalování zásobníků TUV a stoupaček včetně doporučení na odpouštění prvního podílu vody (do dosažení stálé teploty) u uživatelů po delším přerušení odběru vody
 • Pravidelné čištění sítových filtrů před vodoměry

Doporučená sekundární opatření:

 • Instalace úpravny teplé užitkové vody  EuroClean KEUV-TUV, případně
 • Periodická desinfekce potrubí TUV vysokou dávkou chloru (až 15 mg/l), nebo
 • Periodická desinfekce potrubí TUV dávkováním chlordioxidu (ClO2), vyráběného na místě z příslušných chemikálií, nebo
 • Periodické přehřátí TUV na teplotu 70 – 80oC
 • Periodické chemické čištění a desinfekce perlátorů a sprchových hlavic u uživatelů

provozy

Kompaktní elektrolytická úpravna teplé užitkové vody (KEUV-TVL) významně snižuje nebezpečí výskytu a množení baktérií Legionella Pneumophila.

1)       Desinfekční účinky úpravny EuroClean KEUV-TVL

 • Vlivem slabé elektrolýzy dochází při těsném povrchu elektrod k vývinu stopového množství velmi účinných biocidů – ozonu a peroxidu
 • Vlivem elektrolytické oxidace ve vodě přítomných chloridů až na chlordioxid (ClO2), dodatečně desinfikuje vodu.
 • Řízeným uvolňováním iontů na bázi stříbra a mědi do teplovodního okruhu úpravna zajišťuje reziduální ochranu před bakteriemi v rozvodech, kde voda cirkuluje, stejně tak i na používaných výpustech.

2)       Preventivní účinky úpravny EuroClean KEUV-TVL

Tyto účinky významně omezují „životní prostředí“ bakterie Legionella a tím redukují množství kolonií bakterií v teplovodních rozvodech.

 • Uvádí vodu do tzv. vápeno-uhličitanové rovnováhy, čímž zamezuje tvorbě úsad
 • Starší úsady na vnitřních stěnách potrubí a zásobníků postupně rozpouští
 • Odstraňuje z vody veškeré železo i koloidní nerozpuštěné látky, které způsobují zvýšený zákal a barvu vody

Na základě dosavadních výsledků lze konstatovat, že Kompaktní elektrolytická úpravna teplé užitkové vody (KEUV-TV) snižuje svým působením obsah Legionelly o 85 až 99% .

Pro kontrolu výskytu Legionelly je třeba v cca 3-měsíčních intervalech odebírat vzorky vody a to nejméně vstup studené vody do VS, výstup TUV z VS a vratná cirkulační voda do VS.

Analýzu provádí místně příslušná hygienická laboratoř, která zapůjčí též vzorkovnice pro odběr vzorků.

 

 

Zanechte komentář

Váš email nebude zveřejněn. Povinné pole jsou označené *