Legionella na Praze 4 – Nad Lesním Divadlem 1354/8A

,

7.1. HSHMP (Hygienická stanice hlavního města Prahy) informovala o výskytu bakterie Legionelly v objektu v objektu Nad Lesním Divadlem1354/8A, Praha 4.

Testování vody proběhlo 4.12.2018 a podle laboratorního rozboru byla zjištěna nevyhovující jakost teplé vody konkrétně v ukazateli Legionella species. Rozbory se prováděly z odběrů na více místech a bylo potvrzeno, že vzorek teplé vody na výstupu z výměníku vyhověl doporučené hodnotě ukazatele. Problém je tedy zřejmě někde ve vnitřním okruhu v objektu.

V této souvislosti HSHMP preventivně doporučuje, zejména pro dospělé osoby s defektem imunitního systému, osobám po onkologické léčbě, omezit sprchování hlavy a obličeje teplou vodou do doby zjednání nápravy ze strany vlastníka.

Nad Lesním Divadlem 1354/8A

Nad Lesním Divadlem 1354/8A (zdroj Google)

Vyhláška č. 252/2004 Sb. nestanovuje v bytových domech pro ukazatel Legionella spp. závazný hygienický limit, ale stanoví pouze doporučenou hodnotu, o kterou je nutné pomocí technických opatření usilovat. Hygienický limit jako mezní hodnota platí pro zdravotnická a ubytovací zařízení, pro teplou vodu dodávanou do sprch umělých nebo přírodních koupališť a pro pitnou vodu použitou pro výrobu teplé vody. Překročením limitu není tedy porušen právní předpis, HSHMP však vlastníkovi objektu doporučila neprodleně provést chemickou desinfekci rozvodů teplé vody prostřednictvím odborné firmy.

Definfekce rozvodů vody se provádí chlórem, nebo ještě efektivnějších chlordioxidem. Zpravidla do měsíce od počátku zavedení bezpečnostních opatření dochází k opětovnému rozboru vody, který stanoví jestli byla dezinfekce účinná.

Obyvatelům objektu HSHMP zatím doporučuje před použitím vodu odtáčet, vyčistit a případně čisticím přípravkem s obsahem chlóru vydezinfikovat sprchové hlavice a perlátory na kohoutcích, opotřebená zařízení vyměnit za nová.

Více informací na webu Hygienická stanice hlavního města Prahy

Zanechte komentář

Váš email nebude zveřejněn. Povinné pole jsou označené *