Legionella: Prevence a odstranění

,

Bakterie rodu Legionella se ve vodě vyskytuje poměrně přirozeně. Většinou se ale nejedná o množství, které může ohrozit naše zdraví. A to dokonce ani v případě, kdy už se ve vodě bakterie přemnožily a dojde k požití kontaminované vody. Nebezpečná legionářská nemoc nebo její mírnější forma tzv. Pontiatická horečka je vyvolána až vdechnutím legionell. Co dělat, aby se legionelly nemnožily, a jaké jsou metody jejich odstranění z vody?

Prevence

Při boji s legionellou je důležitá prevence, která musí začít již na úrovni projektování vodovodních systémů. Bakterie se dobře množí v místech, kde je nízká cirkulace vody, teplota se pohybuje kolem 20 až 45 °C, vyskytují se tu úsady, biofilmy, rez či zbytky instalatérských materiálů.

Mezi preventivní opatření proto logicky patří především právě odstranění úsad a biofilmů. Pokud je nutné systém tepelně izolovat, je třeba zajistit, aby měla izolace všude stejnou tloušťku a vybrat materiál s co nejnižší tepelnou vodivostí. Záleží také na materiálu vodovodní trubky, protože různé materiály jsou různě náchylné k pokrývání povrchu biofilmy. Z tohoto hlediska jsou nejméně vhodné plasty (zejména kopolymer ethylen-propylen), nejméně se naopak biofilmy tvoří na povrchu měděných trubek.

legionella v rozvodech vody

Vhodné je také zamezit vzniku míst s příliš nízkým průtokem a odboček tzv. slepých uliček, které jsou pro množení legionelly ideálním místem. Doporučuje se také udržovat rozvody studené vody při teplotě nižší než 20 °C (při těchto teplotách legionella sice nehyne, ale nerozmnožuje se) a rozvody teplé vody naopak držet na teplotách přesahující 60 °C.

V domácnostech – pokud máte bojler, tak nejjednodušším způsobem, jak zabránit množení legionelly je nastavení automatického přehřátí bojleru. Teploty přesahující 80 °C už jsou pro bakterii smrtelné.

Jak postupovat při podezření na výskyt legionelly v domácnosti či podniku

Pokud máte podezření, že se legionella ve vašem rozvodném systému už vyskytuje, nezbyde vám než její přítomnost nechat potvrdit laboratorním mikrobiologickým vyšetřením vody. Pozor si dávejte v případě, že je třeba, abyste pro laboratoř sami odebrali vzorky, protože způsob odběru může mít na výsledek stanovení zásadní vliv.

Pokud se přítomnost legionell v množství překračujícím zdravotní limity prokáže, je třeba okamžitě přikročit k dezinfekci vody. Jedná-li se o váš dům či podnik neprodleně kontaktujte odbornou firmu, která v objektu provede dezinfekci potrubního systému. Jestli že jste v objektu pouze nájemcem, neprodleně kontaktujte správce či majitele vodovodní sítě.

Dezinfekce vody

Lze použít metody chemické či termické dezinfekce případně je kombinovat.

Termická dezinfekce je nepoužitelná pro rozvody studené vody, neničí biofilmy a může rozvody poškodit (týká se především pozinkovaných trubek). Oproti tomu chemická dezinfekce je levnější a vhodnější pro systémy, které obsahují hodně slepých uliček a míst se špatnou cirkulací vody. Levnou a často využívanou dezinfekční metodou je chlorace. Moderní alternativou je dávkování oxidu chloričitého, který je generován přímo v místě dezinfekce.

Generátor chlordioxidu látku dávkuje v přesně stanoveném poměru přímo do vody. Vysoce účinným likvidátorem legionell je také ozon. Stejně jako oxid chloričitý se připravuje zařízením přímo v místě dezinfekce, na rozdíl od chloru také nevznikají vedlejší produkty.  Oproti oxidu chloričitému má ale tu nevýhodu, že nevykazuje reziduální účinek, což je ale také problém chlorace i termické dezinfekce. Chlordioxid jako jeden z mála proniká i do zmíněných biofilmů, kde se legionelly množí.

Zanechte komentář

Váš email nebude zveřejněn. Povinné pole jsou označené *