Legionella v objektu Anastázova 21/10, Praha 6

,

HSHMP informovala, že v rámci kontroly jakosti teplé vody na základě provedeného odběru vzorku teplé vody dne 23. 7. 2018 v objektu Anastázova 21/10 byla zjištěna hodnota překračující hygienický limit teplé vody v ukazateli Legionella species.

Zjištěná hodnota: 280KTJ/100ml, doporučený hygienický limit: 100KTJ/100ml (KTJ = kolonie tvořící jednotka). Současně bylo zjištěno, že vzorek teplé vody na výstupu z výměníku vyhověl doporučené hodnotě ukazatele.

V této souvislosti bylo doporučeno omezit sprchování hlavy a obličeje teplou vodou do doby nápravy stavu ze strany vlastníka. Omezení se týká zejména osob se sníženou obranyschopností imunitního systému, jedinců po operaci či kuřáků.

Anastázova 21/10, 169 00 Praha 6-Břevnov

Vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, nestanovuje v bytových domech pro ukazatel Legionella spp. závazný hygienický limit, ale stanoví pouze doporučenou hodnotu, o kterou je nutné pomocí technických opatření usilovat. Závazný hygienický limit jako mezní hodnota platí pro zdravotnická a ubytovací zařízení, pro teplou vodu dodávanou do sprch umělých nebo přírodních koupališť a pro pitnou vodu použitou pro výrobu teplé vody.

Překročení doporučené hodnoty jakéhokoli ukazatele jakosti teplé vody není porušením právního předpisu. Opatření ze stejného důvodu nelze ukládat ani vlastníkovi/spoluvlastníkům objektu.

Jelikož legionellu lze eliminovat chemickou desinfekcí rozvodu teplé vody, HSHMP doporučuje vlastníkovi objektu provedení chemické desinfekce rozvodů teplé vody prostřednictvím odborné firmy.

Dále HSHMP doporučuje před použitím vodu odtáčet, vyčistit a případně vydesinfikovat přípravkem s obsahem chloru sprchové hlavice a perlátory na kohoutcích, opotřebená zařízení vyměnit za nová.

zdroj http://www.hygpraha.cz

Zanechte komentář

Váš email nebude zveřejněn. Povinné pole jsou označené *