Malé a střední průmyslové podniky si mohou prověřit hospodaření s vodou v rámci vodního auditu

,

Malé a střední průmyslové podniky si od 1.3.2020 mohou nechat prověřit a v případě potřeby vylepšit hospodaření s vodou v rámci vodního auditu s dotací od Ministerstva průmyslu a obchodu. Vodní audit je ideální příležitostí, jak optimalizovat podnikové nakládání s vodou.

Výzva programu Poradenství OP PIK umožní nákup poradenství pro podniky, které jsou orientovány na zpracování hodnocení vodního hospodářství průmyslových podniků, které povede k dosažení úspory vody dle Metodiky hodnocení využívání vody MPO.

Co znamená vodní audit

Vodní audit je komplexní analýzou vodního hospodářství v daném podniku. Řeší se vodní zdroje a využití vody v podniku. Neméně důležité je nakládání s odpadní vodou.

Jaké jsou výše dotací

Maximálně 50 % výdajů. Dotace na projekt je poskytována minimálně ve výši 50 000 Kč a maximálně do výše 1 000 000 Kč.

Jaký je přínos vodního auditu

Výstupem vodního auditu může být mimo samotného zhodnocení a případného návrhu nového řešení také získání známky Odpovědného hospodaření s vodou podle metodiky ministerstva životního prostředí. Podnik, který známku získá, nebude muset v období sucha omezit nebo přerušit výrobu, jelikož známka bude dokladem o hospodárném nakládání s vodou.

Zajímá vás více? Napište nám nebo volejte +420 224 811 900.

Zanechte komentář

Váš email nebude zveřejněn. Povinné pole jsou označené *