V objektu Zelenohorská 3-37 na Praze 8 byla zjištěna Legionella species

,

Dne 12.9.2017 byly v rámci státní kontroly kvality teplé vody v objektu Zelenohorská 3-37, Praha 8 a z výměníkové stanice zásobující objekt odebrány vzorky teplé vody.

Výsledky rozborů prováděné Hygienickou stanicí hlavního města Prahy (dále jen “HSHMP”) prokázaly nevyhovující kvalitu teplé vody v ukazateli Legionella species.

Zjištěná hodnota byla: 2200 KTJ/100ml.
Doporučený hygienický limit je: 100KTJ/100ml.
(KTJ – kolonie tvořící jednotka)

legionella

Co je legionella

Legionela je nitrobuněčným parazitem, který vniká do lidských buněk kde se nadále množí. Legionella napadá dýchací cesty a způsobuje akutní zápal plic, který může přetrvávat týdny (1. Legionářská nemoc). Mírnější variantou infekce je chřipkové onemocnění provázené bolestmi hlavy a svalů, které se ale obejde bez postižení plic a zpravidla je vyléčeno do týdne (2. Pontiacká horečka).

Rizika

Nákaza probíhá vdechnutím mikroskopických kapének, které bakterii obsahují. Pro většinu zdravých lidí nepředstavuje legionella velké riziko. Problém může nastat v případě oslabení imunitního systému, nebo pokud je člověk vystaven extrémnímu množství bakterií. Více ohroženi jsou lidé nad 40 let, lidé po operaci – zejména po transplantacích, kdy užívají léky potlačující reakce imunitního systému. Vyší míra ohrožení je také u kuřáků.

Co dělat

Hygienická stanice hlavního města Prahy (dále jen „HSHMP“)  obyvatelům domu preventivně doporučuje omezit sprchování hlavy a obličeje teplou vodou do doby odstranění kontaminace.

Pražští hygienici doporučují před použitím vodu odtáčet, vyčistit a případně savem vydesinfikovat sprchové hlavice a perlátory na kohoutcích, opotřebená zařízení vyměnit za nová.

Co se bude dít

Na základě informace z HSHMP kontaktoval výbor SVJ dodavatele teplé vody Pražskou teplárenskou a.s. s dotazem na řešení vzniklé situace. Dle sdělení PT a.s. bude do výměníkové stanice, zásobující objekt teplou vodou, instalováno zařízení, za pomocí kterého bude teplá voda chemicky vyčištěna. Tento proces bude probíhat po dobu cca 1 měsíce, kdy následně proběhne kontrolní odběr teplé vody.

V případě dotazů na legionellu volejte: 296 336 718, 296 336 742, 296 336 720.

zelenohorska

Problém s legionellou obvykle řeší generátory chlordioxidu.

Zanechte komentář

Váš email nebude zveřejněn. Povinné pole jsou označené *