Opatření ke snížení kontaminace Legionellou

,

V boji proti bakteriím jako je Legionella je nutné používat více metod zároveň pro její absolutní eliminaci a snížení rizika opakovaného výskytu v rozvodech.

Eradikační opatření

Eradikační opatření v boji proti legionellám znamená jednoduše snahu o její přímou likvidaci. Proces likvidace bakterie může být na bázi chemické dezinfekce, termické dezinfekce či kombinace obou dezinfekcí. Snaha o likvidaci termickou či chemickou dezinfekcí má často bohužel jen dočasný efekt trvající 1 – 2 měsíce, dle konkrétního systému a je tedy nutno ji podpořit systémem technických a provozních opatření.

Velmi důležité opatření bývá vyregulování systému rozvodu TUV. Dalším vhodným opatřením je udržování teplé vody do  55 °C, jednou denně ohřát předehřívací stupně na 60 °C a jednou týdně na ≥ 70 °C.

Důsledná údržba a sanitace

Sanitace a údržba rozvodného systému a všech navazujících zařízení a systémů jsou nezbytné pro funkčnost celého systému včetně požadavků na účinnost dezinfekčních opatření. Až tehdy kdy je celá sestava opatření dotažená, dochází k výrazné redukci Legionell na úroveň stanovenou předpisy.

Úplná eliminace legionell z distribuční vodovodní sítě

Z biologických i technických důvodů je úplná eliminace bakterií legionella nereálná. Vždy jde dosáhnout pouze redukce na přijatelnou úroveň a ani to ne dlouhodobě. Dlouhodobý efekt lze očekávat pouze od kontinuální dezinfekce ať už chemické či termické.

Ačkoliv je požadavek na úplné odstranění legionel z rozvodů pitné vody velmi náročný na uskutečnění, pro rizikovou část populace, je doslova nezbytný. Jedná se zejména o nemocnice, kde jsou pacienti s oslabenou imunitou. Bohužel takový požadavek je téměř nesplnitelný.

Druhou variantou je zbavovat se bakterie přímo u příjemce. Znamenalo by to opatřit všechna výtoková místa (baterie, sprchy) speciálními filtry (0,2 μm) či UV lampou. Popřípadě další možnost a to by bylo vodu určenou pro přípravu malých objemů vydávat např. automaty, které ji před výdejem vždy „převaří“.

Pro většinu míst ale naštěstí postačí „pouhá“ redukce legionell, která se provádí termickou a chemickou dezinfekcí či ionizací těžkými kovy Ag+Cu, chlórem, oxidem chloričitým, chloraminem, ozonem či UV zářením.

Améby v rozvodech

V rozvodech můžeme najít i mnoho prvoků a především améb. Améby vytvářejí cysty, které mají velkou termální odolnost (až 60 °C). Améby jsou bohužel odolné i vůči dezinfekci chemické a zvládají až 70 mg/l Cl2. Často se proto kombinuje několik metod dezinfekce a souběžných opatření.

Limity legionel dle vyhlášky

Vyhláška ministerstva zdravotnictví č. 252/2004 Sb. stanovuje požadavky na pitnou a teplou vodu.

  • zdravotnická pracoviště s pacienty se sníženou imunitou – 50ml teplé vody – 0 legionell
  • nemocnice a ubytovací zařízení – 100ml teplé vody – 100 legionell

 

 

 

 

Zanechte komentář

Váš email nebude zveřejněn. Povinné pole jsou označené *