Stáhnutí bojleru pod 45 stupňů Legionellám svědčí: co dělat a nedělat

,

Bakterie rodu Legionella jsou původce tzv. Pontiatické horečky nebo závažnější legionářské nemoci. Ta pokud není včas rozpoznána a léčena, může přerůst až ve vážný zápal plic. Lidé se sníženou imunitou jsou nepřekvapivě náchylnější k závažnějšímu průběhu legionářské nemoci. Bakterii se nejlépe daří ve vlažné vodě. Úsporná opatření jako snižování teploty vody v bojleru tedy jejímu množení nahrávají.

Legionella v datech

Co se týče výskytu onemocnění vyvolaného Legionellami v České republice od roku 2005 je zaznamenána vzestupná tendence. Pro představu v roce 2005 bylo zaznamenáno sotva 30 případů těchto onemocnění, o deset let později tedy v roce 2015 už se počet nahlášených případů vyšplhal na 120. Největší výskyt infekcí vyvolaných Legionellami byl zaznamenám v roce 2019. Tehdy bylo nahlášeno 270 případů. V roce 2021 bylo případů legionářské nemoci nebo Pontiatické horečky dle údajů ISIN (Informační systém infekčních nemocí) zachyceno 241. Vzhledem k prohlubující se energetické krize, která vede lidi k šetření energiemi, kde se dá, lze očekávat další nárůst případů. Výrazným snižováním teploty vody v bojleru se totiž Legionellám vytváří přímo ideální životní podmínky.


zdroj: SZÚ

 

Bakterií rodu Legionella je v současné době popsaných asi 60 druhů. Ideální je pro ně teplota vody mezi 20 –40 °C, daří se jí v rozvodech s množstvím slepých odboček a nízkou cirkulací vody. Rozvody pokryté korozními produkty či úsadami patří též k dalším rizikovým faktorům.

Co dělat a nedělat?

Snížit teploty bojleru může být z hlediska šetření lákavé, odborníci ho ale příliš nedoporučují. Naopak se přiklánějí k zaizolování rozvodů teplé vody či odstranění slepých ramen, což také povede k výrazným úsporám energie. Doporučují také napustit si vanu místo sprchování, nemýt nádobí pod tekoucí vodou nebo používat omezovače průtoku sprch. Dle tepláren obecně není dobré provozovat rozvody teplé vody dlouhodobě při teplotách nižších než 45 °C.

Bojler

Automatické přehřátí bojleru je doporučováno jako jedno z nejdůležitějších preventivních opatřeních při boji s bakteriemi rodu Legionella. Stejně pomůže u udržování rozvodů teplé vody na teplotě vyšší než 60 °C. Pokud teplota vody klesne pod 45 °C začnou se bakterie množit. Teploty vody pohybující se mezi 20 až 40 °C jsou, jak už bylo řečeno pro Legionelly přímo ideální.

Dále se doporučuje omezit sprchování hlavy a obličeje. To se týká zvláště míst, kde se voda pouští jen jednou za čas například v rekreačních střediscích. Sprchování obličeje a hlavy by se rozhodně měli vyhnout lidé se sníženou imunitou i pacienti podstupující onkologickou léčbu, pokud vědí, že mají ve svém domě problém s legionellou. Problém sprchování spočívá v tom, že při něm vzniká velké množství aerosolu.

Bakterie rodu Legionella jsou nebezpečné právě až při vdechnutí, pokud člověk vypije Legionellami kontaminovanou vodu nic se mu nestane. Sprchy, rozprašovače a další zařízení produkující velké množství aerosolu lze také upravit tak, aby neprodukovaly tzv. respirabilní frakci aerosolu. To znamená, že v aerosolu nebudou obsaženy kapénky menší než 5 μm.

Dezinfekce vody

Z hlediska dezinfekčních metod vhodných pro zajištění potrubních systémů se jako nejúčinnější dezinfekce vody jeví použití tzv. chlordioxidu. Oproti běžně používanému chloru má mnoho výhod, především lepší rozpustnost ve studené vodě, vyšší dezinfekční kapacitu, jeho dezinfekční účinek je málo závislý na pH a navíc nevytváří s nečistotami obsaženými ve vodě vedlejší produkty na bázi trihalomethanů. Hubí i spory a řasy a navíc vykazuje prodloužený reziduální účinek.

Zdroje
1. Informační systém infekčních nemocí (ISIN)
3. MUDRA, R., MARTINKOVÁ, I., FIEDOROVÁ, M., HANSLÍKOVÁ, D.: Legionella aneb Čert nikdy nespí. Přehledová práce Dostupné online. https://hygiena.szu.cz/pdfs/hyg/2014/01/11.pdf

Zanechte komentář

Váš email nebude zveřejněn. Povinné pole jsou označené *