V ČR přibývá onemocnění Legionářskou nemocí z vody

,

V České republice zaznamenáváme rostoucí počet onemocnění Legionářskou nemocí, což je vážná infekce způsobená bakterií Legionella pneumophila. Data ukazují alarmující nárůst případů: zatímco v roce 2010 bylo hlášeno 42 případů, v roce 2023 již 340. Tento nárůst může být částečně přičítán tomu, že lidé kvůli úsporám snižují teplotu vody v bojleru na úroveň, která podporuje množení této nebezpečné bakterie.


zdroj: SZÚ

 

Nákaza a výskyt

K nákaze dochází vdechnutím aerosolu, který obsahuje bakterie Legionella. Tento aerosol může vznikat například ze sprch, klimatizací, vířivek nebo jiných zařízení, která produkují jemné kapénky vody. Legionella se přirozeně vyskytuje ve sladkovodním prostředí, jako jsou jezera a řeky, ale v nepatogenní koncentraci. Nebezpečí vzniká ve vodovodních systémech, kde se bakterie může množit a následně být inhalována lidmi.

Ideální podmínky pro množení

Legionella se nejlépe množí při teplotách mezi 20–45 °C. Optimální teplota pro její růst je přibližně 35 °C. Teploty nad 60 °C bakterie ničí, což je důvod, proč je důležité udržovat teplotu vody v bojleru nad touto hranicí, aby se minimalizovalo riziko množení bakterií.

Ohrožené skupiny

Nejvíce ohroženi jsou starší lidé, osoby s oslabeným imunitním systémem, kuřáci a lidé s chronickými onemocněními plic. Pro tyto skupiny může být Legionářská nemoc obzvláště nebezpečná a může vést k vážným zdravotním komplikacím či dokonce k úmrtí.

Zdravotní rizika a příznaky

Legionářská nemoc se projevuje jako těžká forma zápalu plic. Příznaky zahrnují vysokou horečku, kašel, dušnost, bolesti hlavy, svalů a kloubů. Někdy se přidávají také zažívací problémy jako je nevolnost, zvracení nebo průjem. Bez včasné a správné léčby může nemoc vést k selhání dýchání a dalším závažným komplikacím.

Ilustrace Legionelly

Ilustrace Legionelly

Historie epidemií

V České republice byly zaznamenány četné výskyty Legionell

Legionella se přemnožila v potrubí mostecké nemocnice. Vodu bude dezinfikovat EuroClean >>
Legionella v Přerově >>
Legionella na Novodvorské >>
Legionella v Liberci >>

Velká epidemie byla také zaznamenána v roce 2023 v polském městě Rzeszów, kde se nakazilo mnoho lidí z městského vodovodního systému. Tento případ opět upozornil na důležitost pravidelné údržby a dezinfekce vodovodních systémů.

Shrnutí epidemie legionelly v Polsku: 165 nemocných, 25 úmrtí >>

Prevence a opatření

Prevence Legionářské nemoci zahrnuje pravidelnou údržbu a čištění vodovodních systémů, bojlerů a klimatizačních zařízení. Důležité je také udržovat teplotu teplé vody v systémech nad 60 °C a zabránit tvorbě stojaté vody. Pravidelné monitorování kvality vody a používání dezinfekčních prostředků může také výrazně snížit riziko nákazy.

Stále rostoucí počet případů Legionářské nemoci v České republice je varováním pro všechny, kteří jsou odpovědní za správu a údržbu vodovodních systémů. Dodržování preventivních opatření může zachránit mnoho životů a zabránit šíření této nebezpečné nemoci.

Zanechte komentář

Váš email nebude zveřejněn. Povinné pole jsou označené *