V nepoužívaných rozvodech vody se kvůli epidemii COVID-19 množí bakterie

,

Problematiku potlačení mikrobiální kontaminace v pitné vodě a rozvodů, jimiž je distribuována do spotřeby, dnes aktivně řeší celá řada subjektů. V pokročilejších stádiích znečištění vytváří kontaminující mikroorganismy tzv. biofilmy, které značně ztěžují jejich dezinfekci a často vyžadují nasazení nadstandartních opatření spojených s vysokými investicemi.

Nebezpečné bakterie jako je například legionella a další kontaminující mikroorganismy společně tvoří povlaky na vnitřním povrchu potrubí, budují si v takovýchto uskupeních distribuční sítě živin a své společenství chrání vylučováním extracelulárních látek, které zvyšují jejich odolnost vůči dezinfekci.

Salmonela v biofilmu

Bakterie Legionella

K tvorbě biofilmů dochází častěji v případech, kdy se voda v rozvodech nehýbe, tedy zejména v obdobích, kdy není žádná spotřeba, jak tomu je například za současné situace, kdy je kvůli epidemii nového typu koronaviru mnoho veřejných zařízení uzavřeno.

Proto mohou být po návratu návštěvníci vystaveni mikrobiologicky kontaminované vodě, jež jim může způsobit v lepším případě mírné zdravotní potíže. V případě, že bude voda kontaminována bakteriemi rodu Legionella může však dojít k výrazně zásadnějšímu onemocnění známému pod názvem legionelóza nebo také legionářská nemoc.

Na místě je tak zvážit preventivní hloubkovou dezinfekci rozvodů vody před obnovením provozu či minimálně provedení kontrolních mikrobiologických rozborů za účelem identifikace případné kontaminace. To zejména v objektech, v nichž dříve již došlo k výskytu mikrobiálního znečištění. Jak totiž prokázala praxe, v objektech, kde byla legionella objevena a zlikvidována, dochází po delší odstávce odběru vody k obnovení kontaminace a problém je tak nutné řešit znovu.

Projevy legionářské nemoci

Řešení problému

Metod vhodných k eliminaci bakterií včetně legionell je několik. Na úrovni prevence doporučujeme systém vyregulovat tak, aby stagnaci vody neumožňoval. Rozvody TUV provozovat při teplotě nad 60 °C s možností přehřátí na 70 °C (termická dezinfekce) a rozvody studené vody udržovat pod 20 °C. Při stavbě vodovodních systémů používat materiály, které nepodporují množení mikroorganizmů. Nejhorší je pryž, pak plasty a nejlepší měď.

Pokud je rozvod již kontaminován, což může být aktuální případ, je nutné provést jeho dezinfekci. Z chemikálíí se používá chlordioxid (oxid chloričitý), chlór či například ozon. Chlordioxid ani ozon nevytváří nebezpečné vedlejší látky (Trihalomethany), chlordioxid dokonce proniká i do zmíněných biofilmů.

Další výhodou chlordioxidu je fakt, že na rozdíl od jiných dezinfekčních prostředků vydrží tato látka po delší dobu ve vodě v aktivní formě a má tak dost času penetrovat do biofilmů a likvidovat v nich přítomné mikroorganismy.

Chcete s dezinfekcí poradit? Můžete nám napsat https://legionella.cz/napiste-nam/

Zanechte komentář

Váš email nebude zveřejněn. Povinné pole jsou označené *