Eliminace legionell

Legionelly můžeme běžně najít ve vodním prostředí, v půdě a v systémech, které pro svou funkci používají vodu. Nejčastěji se množí v klimatizačních zařízeních, vzduchotechnice a v potrubních systémech s nedostatečnou cirkulací vody, která umožňuje růst biofilmům.

Limity legionell pro pitnou vodu

Limity legionell ve vodě stanovuje vyhláška č. 252/2004 Sb. kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody.

  • Limit Legionell pro zdravotnická pracoviště s pacienty se sníženou imunitou – 0 KTJ (Legionell) / 50 ml
  • Limit Legionell pro nemocnice a ubytovací zařízení – 100 KTJ (Legionell) / 100 ml

legionella-pneumo