Články

Výskyt legionelózy v ČR. Ohroženi jsou jedinci se sníženou imunitou, zejména kuřáci

,

Legionella, gram negativní bakterie, se periodicky vyskytuje i v České republice a vyvolává infekce. Nejčastějším původcem respiračního onemocnění, které může mít i další závažné následky, je druh Legionella pneumophila.

Onemocnění se sleduje od doby, kdy se hromadně nakazilo 221 lidí na sjezdu legionářů skrze ventilační systémy. Legionella, jak už bylo řečeno, se nevyhýbá ani České republice. Šíří se potrubími, ventilační systémy a vyskytovat se může i v boilerech. Ohrožuje zejména děti, osoby s poruchami imunity a starší muže, hlavně kuřáky.

Legionella pod mikroskopem

Legionella pod mikroskopem, Autor: CDC (PHIL #1187) – CDC Public Health Image Library.

Počty nakažených v Česku neustále rostou. Nemoc se šíří vzduchem – kapénkovou infekcí, inkubační doba se pohybuje mezi 2 až 10 dny a léčí se antibiotiky. Zvlášť nebezpečná je schopnost legionelly přežívat uvnitř infikovaných buněk.

Nejvýznamnější výskyty legionelly v České republice

Místo Rok
Praha – Prosek – info > 2016
Praha 6 – info > 2018
Praha 4 – info > 2018
Most – info > 2017
Rychnov nad Kněžnou – info > 2016
Přerov – info > 2016
Liberec – info > 2016

V posledních letech se výskyt legionelly v Česku zvyšuje. Epidemie byly hlášeny hlavně z Prahy, ale i legionella se vyskytla i mimo Prahu (Zlín, Přerov). Často se legionella vyskytuje v nemocnicích a hotelích, tedy všude tam, kde se nacházejí centrální rozvody teplé vody a ventilační systémy.

Vstupní branou legionelly do těla jsou plíce, nejohroženější jsou tak zejména kuřáci

Vstupní branou legionelly do těla jsou plíce, nejohroženější jsou tak zejména kuřáci

Počty onemocnění legionářskou nemocí v jednotlivých letech (zdroj SZÚ)

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
25 42 58 56 67 110 120 147 218 212

Z tabulky je patrné, že zatímco v roce 2009 počet nakažených byly dvě desítky, v roce 2018 již atakoval dvě stovky. Legionelózu není radno podceňovat. V červenci letošního roku, například dosáhl počet nakažených již 125 případů – onemocnění má jasně vzestupnou tendenci i v jednotlivých měsících. Ze statistik státního zdravotního ústavu je tak patrné, že počty nakažených stále rostou. Na 100 000 obyvatel připadali v roce 2018 2 nakažení jedinci.

Eliminace legionell

Provádí se primárními a sekundárními opatřeními. V první řadě je dobré vhodně navrhnout vodovodní systém (zamezit “mrtvým” koutům potrubí a zajistit cirkulaci vody, výběr vhodných materiálů potrubí). Tedy znepříjemnit legionelle růst.

Sekundární opatření nastupují již tam, kde množství legionell přesahuje limity stanovené vyhláškou. Jedná se o dezinfekci vody termické (přehřívání systému) nebo chemické, kde se používá chlor, ozon nebo oblíbený chlordioxid. Ten se vyrábí přímo na místě generátorem chlordioxidu.

Co dělat, abych se nenakazil

Nákaza probíhá skrz plíce vniknutím miniaturních kapének vody, ve kterých je bakterie obsažena. Je tedy nutné dbát na dobrou životosprávu, posilovat imunitu, nekouřit.

U pacientů po operacích nebo při jiném oslabení, zejména při užívání imunosupresivních léků, bychom doporučili vyhnout se místům, kde se tvoří pára z teplé vody. Veřejné sprchy, bazény, wellness apod. Při podezření na nákazu navštivte okamžitě lékaře. Po potvrzení nákazy neprodleně oznamte problém správci budovy, nebo tomu, kdo zodpovídá za kvalitu vody v místě nákazy.

Legionella – Největší epidemie legionářské nemoci

,

Legionella, štíhlá gram negativní bakterie, se dokáže úspěšně množit a šířit v rozvodech vody a také ventilací. Antropogenní prostředí jí maximálně vyhovuje. Vzduchotechnické a teplovodní systémy pro konferenční sály, kancelářské budovy nebo nemocnice pro ni představují ideální úkryt.

Nebezpečí skryté v rozvodech vody: bakteriální biofilmy

,

Vědci ze švédského Lundu před několika lety představili výsledky výzkumu zabývajícího se mikrobiálním osídlením vodovodních potrubí. V článku prezentovali zjištění, že sklenice pitné vody obsahuje téměř deset milionů bakterií [1].

Legionella v ulici Makovského, Praha 17

,

7.1. HSHMP (Hygienická stanice hlavního města Prahy) informovala o výskytu bakterie Legionelly v objektu v objektu Makovského 1177/1, Praha 6.

Legionella v objektu Anastázova 21/10, Praha 6

,

HSHMP informovala, že v rámci kontroly jakosti teplé vody na základě provedeného odběru vzorku teplé vody dne 23. 7. 2018 v objektu Anastázova 21/10 byla zjištěna hodnota překračující hygienický limit teplé vody v ukazateli Legionella species.

legionella v kapce vody

Základní informace o legionelle (PDF)

,

Bakterie legionella způsobující onemocnění zvané legionelóza získala svůj název v roce 1976, po „záhadném onemocnění“, které postihlo 211 osob, z nichž 34 zemřelo. Od té doby bylo identifikováno nejméně 50 druhů a 70 sérotypů této zákeřné bakterie.

legionella rozvody

Riziková místa výskytu legionell v domovních rozvodech vody

,

Výskyt legionelly provází obvykle stejný průběh. Bakterie je při kontrole zjištěna na výtoku jednoho z bytů, dodavatel teplé vody přitom distribuuje vodu nezávadnou. Problém totiž většinou vzniká zanedbáním vnitřních rozvodů.

1 2 3 5