Shrnutí epidemie legionelly v Polsku: 165 nemocných, 25 úmrtí

,

Epidemie legionely, která v roce 2023 zasáhla Polsko, byla jednou z největších výzev pro hygienické služby v zemi. Hygienická a epidemiologická stanice shrnula epidemii hlášením: 25 úmrtí a 165 lidí nakažených bakterií Legionellou.

legionella resov

Počátek epidemie a akce Hygienické epidemiologické stanice

Epidemie začala ve městě Rzeszów, hlavním polském logistickém uzlu pro přepravu vojenské a humanitární pomoci na Ukrajinu. Město se stalo epicentrem propuknutí legionelózy, známé také jako legionářská nemoc.

Epidemie v Rzeszówě vypukla letos 18. srpna. Poslední případ onemocnění zaznamenala Hygienická a epidemiologická stanice 3. září. – Již 56 dní neevidujeme nové případy infekcí souvisejících s ohniskem, což znamená, že epidemie je „uhašena“ – informovala Hygienická a epidemiologická stanice.

Všechna úmrtí se vyskytla u lidí ve věku 64 až 95 let a všichni byli již nějakým způsobem nemocní a tedy i oslabení. Největší skupinu ze 165 případů legionelózy tvořili lidé starší 65 let (69 procent, 107 mužů a 58 žen). 160 případů (97 %) se týkalo lidí s již dříve diagnostikovaným chronickým onemocněním.

Vyšetřování a diagnostikování

Místní hygienická a epidemiologická služba Sanepid uvedla, že čtyři z devíti vzorků z vodovodního systému Rzeszów potvrdily přítomnost bakterie Legionella, která způsobuje legionářskou nemoc.

Polská kontrarozvědka ABW provedla vyšetřování, aby zjistila, zda bylo město cílem záměrného znečištění.

Legionářská choroba se během epidemie objevila také v Krakovském regionu a dva potvrzené případy jsou ve městě Ostrów Wielkopolski, asi 450 kilometrů západně od Rzeszowa. Souvislost je nepravděpodobná.

Zaměstnanci hygienické a epidemiologické stanice provedli 92 epidemiologických rozhovorů s pacienty a jejich rodinami. Ne všude byli úspěšní, protože některé rodiny se vyhýbaly nebo odmítaly kontaktovat pracovníka hygienické inspekce.

Tyto rozhovory potvrdily, že případy nakažených nelze spojovat s žádným konkrétním místem. Tito lidé se společně neúčastnili žádného shromáždění/akce, nebyli pacienty stejného zdravotnického zařízení a nejsou spřízněni s místem jejich bydliště například na stejném sídlišti.

147 kontrol 

Hygienická inspekce zkontrolovala klimatizace, jacuzzi, vířivky, veřejné toalety, chladicí věže, fontány a rozvody v domácnostech i nemocnicích. Právě v těchto místech se bakterie nejčastěji rozmnožuje.

Hygienická a epidemiologická stanice provedla 147 kontrol v hotelích, nákupních a rekreačních centrech, internátech, sportovních klubech, restauracích, nemocnicích, ústavech sociální péče, univerzitách, privátech, firmách a dětských domovech.

Testy vzorků vody odebrané z domácností potvrdily v některých případech přítomnost legionelly . Hygienická a epidemiologická stanice provedla kontrolu vodovodních instalací a zkontrolovala systém cirkulace vody.

Výsledky testů vzorků vody odebraných z městských vodáren, které byly hlavním zdrojem podezření na nákazu, tuto možnost vyloučily. Toto obvinění bylo řezenskými úřady od samého počátku zpochybňováno. Dezinfekce rozvodů vody byla preventivně provedena ve dnech 26. – 28. srpna.

Příliš nízká teplota

Celkem bylo testováno 202 vzorků vody,  z toho 95 vzorků teplé vody a 107 vzorků studené vody. Nejvíce (85) vzorků bylo odebráno z domů a bytů nakažených osob.

Kontaminace vody byla zjištěna v teplé vodě při teplotách příznivých pro množení legionell (pod 55 stupňů Celsia). Z 20 vzorků testy prokázaly kontaminaci vody v sedmi uzlech na různých místech v Rzeszówě.

Letní vedra přála růstu bakterií – v bytech byla vysoká vlhkost a vysoká teplota vzduchu. Domovní v rozvody byly podle hygienické inspekce pravděpodobným zdrojem bakteriálních infekcí.

Ohřev vody v teplárně byl nastaven na příliš nízkou teplotu, která umožnila bakteriím přežít a dále se množit. Současně byl zjištěn špatný technický stav vodovodních instalací.

Další testování

Hygienická a epidemiologická stanice nařídila pravidelné kontroly instalace, kontrolu teploty vody, čištění a dezinfekci systému. Správci veřejných budov byli povinni neustále kontrolovat vnitřní instalace a vzduchotechniku.

V bytech byli nájemníci instruováni, aby odstranili vodní kámen z vodovodních sítek a vyčistili sprchové hlavice v koupelnách. Majitelé bytů byli také informováni o zvýšené teplotě v plynových a elektrických přímotopech.

Přestože je ohnisko legionářské choroby v Rzeszówě „uhašeno“, Hygienická a epidemiologická stanice stále dohlíží na pět objektů, ve kterých vzorky vody překračovaly limity . V jednom se nasbírala voda, Sanitární a epidemiologická stanice čeká na výsledky testů a ve čtyřech budovách probíhají opravy.

Legionella v kampani

Hygienická a epidemiologická stanice plánuje na příští rok kampaň, která bude hovořit o potenciálních zdrojích nákazy Legionellou a o tom, jak s touto bakterií bojovat. Chce také změnit metodu testování vzorků vody, aby byly výsledky rychlejší. Aktuálně se na výsledky čeká až 12 dní.

Hodlá také zavázat správce budov k vytvoření harmonogramu preventivní dezinfekce vodovodních instalací a zavést ve firmách postupy, které budou jasně indikovat, jak infekcím předcházet a jak s nimi bojovat.

Zanechte komentář

Váš email nebude zveřejněn. Povinné pole jsou označené *