Nové trendy úpravy TUV a ochrana před bakterií Legionella

,

Společnost EuroClean působí na našem trhu 12 let a po celou dobu se zabývá vývojem, výrobou, prodejem a instalací úpraven teplé vody. V současné době má společnost EuroClean nainstalováno 1.072 úpraven teplé vody EuroClean KEUV-TV, v Čechách, na Slovensku a v Polsku. Tyto úpravny se používají k odstranění přebytečného vápníku a železa, které se uvolňují z vody po jejím ohřátí, při přípravě teplé vody. Díky dlouholetým zkušenostem společnostiEuroClean v oblasti úpravy teplé vody jsme se začali zabývat i problematikou úpravy teplé vody z hlediska mikrobiologie.

V posledních letech se klade velký důraz na kvalitu teplé vody a to nejen co se týká zabarvení vody, teploty, ale také její biologické nezávadnosti. Při teplotách 40 až 55°C se velmi daříbakteriím legionella. Tyto bakterie mohou být při vdechnutí do plic pro člověka nebezpečné. Nakažení bakterií legionella má podobný průběh jako zápal plic s tím, že může dojít i k úmrtí.

Pravděpodobnost nakažení výrazně stoupá s oslabením imunitního systému člověka. Norma proto požaduje na rizikových pavilonech nemocnice nulové hodnoty KTJ. Na běžných rozvodech teplé vody vyžaduje 50, respektive 100 KTJ ve100ml teplé vody, ale i tyto limity bývají často překračovány.

Primární opatření proti Legionella pneumophila:

 • Dostatečná tepelná izolace potrubí studené vody proti oteplení a to zejména tehdy, je-li vedeno souběžně s potrubím teplé vody (TUV) nebo umístěno v blízkosti zdroje tepla
 • Dostatečná tepelná izolace potrubí teplé vody (TUV) proti ochlazení a sálání tepla směrem k potrubí studené vody
 • Dostatečná cirkulace teplé vody (TUV) s vyloučením mrtvých koutů potrubí, výtokové armatury ve vzdálenosti maximálně 1,5 až 3 metry od stoupačky
 • Pravidelné odkalování zásobníků teplé vody (TUV) a stoupaček včetně doporučení na odpouštění prvního podílu vody (do dosažení stálé teploty) u uživatelů po delším přerušení odběru vody
 • Pravidelné čištění sítových filtrů před vodoměry

Sekundární opatření proti Legionella pneumophila:

 • Periodická dezinfekce potrubí teplé vody (TUV) vysokou dávkou chloru, až 15 mg/l
 • Periodické přehřátí teplé vody (TUV) na teplotu 70 – 80°C
 • Periodické chemické čištění a desinfekce perlátorů a sprchových hlavic u uživatelů
 • Instalace úpravny teplé užitkové vody EuroClean KEUV TV nebo LV
 • Kontinuální desinfekce potrubí teplé vody (TUV) dávkováním chlordioxidu (ClO2) vyráběného na místě z příslušných chemikálií zařízením EuroClean OXCL

Většina z „klasických“ metod, je buď málo účinná, neekonomická, nebo v rozporu s vyhláškou. Obvykle je to kombinace těchto nevýhod. Například vysoké dávky chloru jsou nepřípustné jak pro pitnou, tak teplou vodu. Voda s vysokou koncentrací chloru je velice agresivní vůči rozvodům a technologiím. Periodické přehřívání je velmi neekonomické, snižuje životnost technologií, zvyšuje tvorbu úsad v rozvodech. Přehřátím se bakterie vyhubí pouze v místech, kam se dostane voda o teplotě vyšší než 70°C. Tak teplou vodu však nelze dodávat spotřebitelům, neboť to opět odporuje vyhlášce.

Trendem posledních let je kontinuální dezinfekce vody a zejména teplé vody, pomocí roztoku oxidu chloričitého (chlordioxidu). Tato metoda je v některých zemích používána řadu let a nyní také u nás. O rozšíření této metody se postarala zejména bakterie Legionella, jelikož roztok chlordioxidu je již v relativně malé koncentraci 0,4 – 0,8mg/l proti této bakterii velmi účinný. Další výhodou je pomalý rozpad chlordioxidu v teplé vodě, v podrovnání například s chlorem. Účinná látka se tak v případě dobře fungující cirkulace roznese v teplovodních rozvodech a zajistí jejich kompletní dezinfekci. Tato metoda je doporučována i Národní referenční laboratoří pro Legionely ve Vyškově.

Nevýhodou metody byla v minulosti zejména složitější příprava roztoku chlordioxidu, neboť roztok se musí připravovat ze dvou chemikálií až na místě, kde se následně dávkuje do vodovodních rozvodů.

V hotelech, v nemocnicích a v místech, kde se pohybují děti, senioři, nebo lidé se sníženou imunitou je dle vyhlášky, jak bylo řečeno, nutno dodržet hodnotu 0, resp. 50 KTJ/100ml teplé vody. Tato hodnota je v běžných provozních podmínkách bez pomoci účinného biocidu, jakým je chlordioxid, prakticky nedosažitelná.

Na základě těchto zkušeností se společnost EuroClean rozhodla touto problematikou zabývat. Do nedávné doby byl na českém trhu pouze jeden vyvíječ zahraniční výroby, řádově za několik set tisíc korun. Za těchto podmínek je takový produkt jen těžce prodejný a pro některé klienty, zejména nemocnice, v podstatě nedostupný.

Výsledkem naší snahy je vyvíječ chlordioxidu vlastní chráněné konstrukce – EuroClean OXCL. Je výkonově plně konkurenční při výrazně nižší pořizovací ceně.

Vývoj včetně výroby probíhal v naší společnosti a prototypy byly testovány v několika nemocnicích, tepelných hospodářstvích a hotelích za účasti krajské hygieny.

Výsledkem je atestované zařízení EuroClean OXCL, pro dezinfekci pitné a teplé užitkové vody s nízkou pořizovací cenou a nízkými provozními náklady. Vyvíječ lze použít i nadezinfekci odpadní vody, např. v nemocnicích a chladicí vody v průmyslu apod.

Abychom byli pro naše zákazníky ještě více atraktivní, připravili jsme program pronájmu. Zařízení nabízíme do pronájmu, jako kompletní službu, včetně instalace, doplňování potřebných chemikálií a servisu úpravny vody. Zákazník se o nic nestará a naše společnost zajistí kontinuální dezinfekci rozvodů teplé vody, včetně kontrolních rozborů, bez potřeby investičních prostředků.

V současné době se trhu v Čechách a Polsku blížíme ke stovce instalovaných vyvíječů EuroClean OXCL.

1 komentář u „Nové trendy úpravy TUV a ochrana před bakterií Legionella

 1. Přemysl Němec

  Jaká je prosím cenová nabídka kontinálního dávkovače – pro eliminace legionelly pro Bytový dům cca 22 bytů.

  Reply

Zanechte komentář

Váš email nebude zveřejněn. Povinné pole jsou označené *