Riziková místa výskytu legionell v domovních rozvodech vody

,

Výskyt legionelly provází obvykle stejný průběh. Bakterie je při kontrole zjištěna na výtoku jednoho z bytů, dodavatel teplé vody přitom distribuuje vodu nezávadnou. Problém totiž většinou vzniká zanedbáním vnitřních rozvodů.

Kontaminaci rozvodů pitné vody rozdělujeme na lokální a systémovou. Ta první postihuje konce rozvodů, tedy výtoková místa (baterie, kohouty, sprchy), ze kterých se dále šíří do celého systému a lze ji krátkodobě  redukovat prostým odtáčením vody, proplachem (většinou postačí 5 min., nejedná-li se o slepé rameno nebo málo průtočnou partii rozvodů). Stagnace vody vede ke snížení teploty a ta umožňuje jejich přežívání a množení. Právě kohoutky, sprchy a baterie vykazují mnohem vyšší dávku legionell, ale i jiných mikroorganismů než cirkulující teplá voda.

Legionella

Ilustrační foto – legionella

Systémová kontaminace postihuje celé rozvody. Tuto kontaminaci nelze eliminovat proplachem z výtokových míst, zde musí nastoupit dezinfekce rozvodů vody, termická či ještě lépe chemická (oxid chloričitý, chlor, ozon). V ideálním případě musí dojít i ke změně provozu, údržby a sanitace rozvodů, pravdě podobně i řadě technických a stavebních opatření. Tyto změny jsou ale velmi nákladné a mnohdy až neproveditelné.

Řešením a zároveň jistotou je dezinfekci opakovat v pravidelných intervalech. K tomu slouží generátory chlordioxidu EuroClean OXCL, zařízení určené k bezpečné přípravě chlordioxidu (roztoku oxidu chloričitého – ClO2) a následně k dezinfekci pitné, teplé užitkové, nebo průmyslové vody.

Chlordioxid vyniká zvláště při odstranění legionelly, jelikož likviduje také biofilmy, do kterých jiné dezinfekční prostředky neproniknou.

legionella_rozvody

Riziková místa výskytu legionelly

Zanechte komentář

Váš email nebude zveřejněn. Povinné pole jsou označené *