Legionella v teplé vodě v objektu Lhotská 2224/17, Praha 9

,

Hygienická stanice hlavního města Prahy v rámci kontroly jakosti teplé vody na základě provedeného odběru vzorku teplé vody ze dne 23.03.2022 a ve výměníkové stanici na adrese Běchorská 2222/10, Praha 9 (zásobující výše uvedenou adresu teplou vodou) zjistila, že

vzorky nevyhověly hygienickému limitu v ukazateli Legionella species (který je dán jako doporučená hodnota).

Zároveň bylo zjištěno, že vzorek teplé vody odebraný na výstupu z výměníkové stanice vyhověl hygienickému limitu v ukazateli Legionella species.

V této souvislosti HSHMP preventivně doporučuje, zejména pro dospělé osoby s defektem imunitního systému a osobám po onkologické léčbě, omezit sprchování hlavy a obličeje teplou vodou do doby zjednání nápravy ze strany vlastníka (nedodržení hygienického limitu ukazatele jakosti teplé vody bylo způsobené vnitřním vodovodem objektu nebo jeho údržbou).

Lhotská

Jelikož legionelu lze eliminovat chemickou desinfekcí rozvodu teplé vody, HSHMP doporučuje vlastníkovi objektu provedení chemické dezinfekce rozvodů teplé vody prostřednictvím odborné firmy. Dále HSHMP doporučuje před použitím vodu odtáčet, vyčistit a případně čisticím přípravkem s obsahem chloru vydesinfikovat sprchové hlavice a perlátory na kohoutcích, opotřebená zařízení vyměnit za nová.

Zanechte komentář

Váš email nebude zveřejněn. Povinné pole jsou označené *